سمفونی صلح

از :مجید انتظامی

بوی بهار میرسد

10nدعای تحویل سال

تصحیح: ای تو یزدان، ای تو گرداننده ی مهر و سپهر

 

برنامه رادیویی چنته

چارشنبه سوری

چنته شماره 611

دانلود فرمایید و بشنوید

سخن هفته

ن

دعای مادر

♦️ابویزید بسطامی را پرسیدند که این پایگاه به دعای مادر یافتی، این معروفی به چه یافتی؟
گفت: آن را هم به دعای مادر، که شبی مادر از من آب خواست.
بنگریستم در خانه آب نبود، کوزه برداشتم.به جوی رفتم آب بیاوردم.
چون بر سر مادر آمدم، خوابش برده بود.
با خود گفتم که اگر بیدارش کنم من بزهکار باشم.
بایستادم تا مگر بیدار شود.
تا بامداد بیدار شد، سربلند کرد و گفت: چرا ایستاده ای؟
قصه بگفتم
برخاست و نماز کرد و دست بر دعا برداشت و گفت: الهی چنان که این پسر مرا بزرگ و عزیز داشت، اندر میان خلق او را بزرگ و عزیز گردان.

دنبال‌کردن

هر نوشتهٔ تازه‌ای را در نامه‌دان خود دریافت نمایید.

به 606 مشترک دیگر بپیوندید